Puukäsityöt terapiamuotona

Sen lisäksi, että puukäsityöt voivat olla oivallinen harrastus, jonka kautta voi jopa tietyllä tavalla palata suomalaisille perinteisille juurille, niiden tekeminen voi olla myös oivallinen tapa kuntoutua – esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöistä kärsineet potilaat ovat saaneet suurta hyötyä puukäsityöharrastuksesta.

Puukäsitöitä voidaan käyttää jopa toimintaterapian muotona, vaikka aikaisemmin usein terapiassa käytetyt käsityömuodot olivatkin lähinnä naisille suunnattuja käsitöitä. Viime aikoina on huomattu, että myös miehet kaipaavat juuri heille suunnattuja toimintaterapiamuotoja ja luultavasti hyötyisivät terapiamielessä tehtävistä käsitöistä. Ehkäpä rintamallakin tehtiin niin runsaasti puhdetöitä, koska ne osaltaan auttoivat sotilaita pääsemään irti omasta hurjasta ja runsaasti erilaisia julmuuksia sisältäneestä arjestaan ja antoivat heille hetkeksi tilaisuuden tehdä jotakin aivan muuta – luovuus on oiva keino päästä irti niistä asioista, jotka saattavat aiheuttaa arjessa vaikkapa masennusta ja itsetuhoisia ajatuksia. Luova toiminta sekä käsien käyttäminen luovalla tavalla tarjoavat oivallisen mahdollisuuden hyvin erilaiseen terapeuttiseen toimintaan. Sodan melskeen keskellä tehdyt puhdetyöt ovat voineet viedä sotilaiden ajatukset edes hetkeksi kotirintamalla odottaneiden rakkaiden luo – monet puhdetöistähän vietiin juurikin lahjoiksi kotirintamalla odottaneille rakkaille.

Miksi käsitöiden tekeminen on niin tehokasta terapiaa?

Terapiamielessä toteutetut puukäsityöt tarjoavat potilaille tilaisuuden virkistäytyä. Samalla ne antavat hänelle tunteen siitä, että myös hänen elämällään on tarkoitus ja että myös hänen elämänsä voi olla tasapainoinen. Toisille käsityöt tarjoavat esteettisiä elämyksiä ja tilaisuuden toteuttaa omien arvojensa mukaista toimintaa. Merkityksellisen tekemisen saaminen lisää selkeästi potilaiden hyvinvointia. Voi olla myös merkityksellistä oppia esimerkiksi korjaamaan rikki menneitä tuotteita. Näin asiakas voi kokea tekevänsä jotakin merkityksellistä. Monen potilaan taloudellinen tilanne saattaa olla heikko pitkän sairastelun ja pitkään jatkuneen työkyvyttömyyden vuoksi, minkä vuoksi tästä voi olla aivan konkreettistakin hyötyä.

Käsitöiden tekeminen voi parhaimmillaan tehdä arjesta entistä leppoisampaa ja toisinaan se voi tarjota myös tilaisuuden löytää uusia ystäviä – monet käsityöpiirit kokoontuvat tekemään yhdessä käsitöitä, jolloin töiden tekemisen lomassa vaihdetaan myös kuulumiset ja kysellään mitä toiselle kuuluu – tällainen arjen kokemusten jakaminen voi olla monelle kannatteleva voima.
Oman kädenjäljen näkeminen voi olla eheyttävä kokemus ja tunne siitä, että on saanut jotakin kaunista aikaan, voi nostaa potilaan itsetuntoa. Käsitöiden pitäisikin tarjota nimenomaan onnistumisen elämyksiä. Käsin tekeminen on hyvä keino aktivoida aivoja. Se antaa tilaisuuden harjoitella keskittymistä sekä tilaisuuden rentoutua.

Nykyaikaisessa kiireisessä elämänrytmissä tällaiset tilaisuudet tulevat tarpeeseen. Nykyajan elämä vaativine töineen sekä ihmissuhteineen ja harrastuksineen saattaa monen kohdalla olla niin kovin kiireistä, ettei ihminen itse aina välttämättä edes huomaa käyvänsä ylikierroksilla. Tällöin on erityisen tärkeää pysähtyä ja ottaa aikalisä – ottaa itselleen aikaa ja nauttia pitämistään asioista – jotka monelle ovat juurikin käsitöiden tekemistä.

Ihmisen itse valmistama tuote kuvastaa hänen persoonallisuuttaan ja auttaa häntä muodostamaan omakuvaansa. Se myös auttaa häntä ylläpitämään itsetuntoaan. Toiveikkuus ja positiivisuus ovat mielentiloja, joita käsitöiden tekeminen parhaimmillaan saa aikaan.
Nykyisin puhutaan paljon flow-kokemuksesta ja juuri käsitöiden kautta on mahdollista kokea flow:ta. Jos käsitöitä tehdään terapeuttisessa mielessä, voivat ne antaa potilaalle myös tilaisuuden käsitellä itselleen vaikeita, mutta tästä huolimatta erityisen merkityksellisiä asioita. Esimerkiksi vaikeiden tunteiden ilmaiseminen käsitöiden kautta voi olla eheyttävä elämys ja auttaa purkamaan pahaa oloa.

Käsitöitä voisikin käyttää terapiamielessä jopa nykyistä enemmän. Niiden käyttömahdollisuudet terapiakäytössä ovat luultavasti vieläkin monimuotoisemmat kuin tähän asti on edes osattu ajatella. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota miehille kohdennettuihin terapiakäsityömuotoihin, joiden kautta myös miehet saisivat käsitellä tunteitaan – usein sanotaan, että erityisesti miesten on vaikeaa puhua tunteistaan, joten tunteiden avaaminen luovan toiminnan ja käsillä tekemisen kautta voisi sopia erinomaisen hyvin juuri miehille. Ehkäpä olisikin aika palata perinteisten puhdetöiden pariin?